npb

ВРУ Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

комбінованого типу № 26 "Струмочок"

працює відповідно таких

нормативно-правових документів:

 

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу "

Закон України "Про дитяче харчування"

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про фізичну культуру та спорт"

Закон України "Про охорону праці"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про звернення громодян"

Загальні відомості про дошкільну освіту в Україні

Закон України "Про інформацію"

Конвенція Про права дитини

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні "

 

Акти Кабінету Міністрів України:

 

від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освітина період до 2017 року"

від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

Програми розвитку:

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"

Програма розвитку системи освіти м. Білої Церкви на 2016-2020 року від 28 січня 2016 року № 30-05-VІІ 

 

Накази Міністерства:

 від 30 березня 2017 року № 526 "Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці"

від 15.08.2016 року № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

від 20.04.2015 № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності"

від 30.01.2015 № 67 "Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів"

від 23.07.2013 № 1034 "Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, прфесійно-технічних навчальних закладів"

від 01.06.2013 № 665 "Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів"

від 22.05.2012 року № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти" (нова редакція)

від 21.05.2012 року № 604 " Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

від 15.05.2012 року № 582 "Про затвердження положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"

від 30.06.2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

від 20.12.2011 року №1473 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" 

від 25.11.2011 року №1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

від 09.11.2010 року № 1070 "Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу"

від 04.11.2010 року № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

від 06.10.2010 N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

від 23.03.2005 року № 178 "Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

 

Листи Міністерства:

 Лист МОН від 13.06.2017 №1/9-322 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2017 н.р."

Лист Міністерства від 20.10.2016 року № 1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"

Лист Міністерства від 07.10.2016 року № 1/9-542 "Щодо застосування державної мови"

Лист Міністерства від 02.09.2016 року № 1/9-454 "Щодо організації роботи музичного виховання дітей у дошкільних закладах"

Лист Міністерства від 02.09.2016 року № 1/9-456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 25.07.2016 № 1/9-396 "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 20.07.2016 року № 1/9-383 2Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016/2017 н.р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу"

Лист Міністерства від 16.06.2016 року № 1/9-315 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Лист Міністерства від 12.02.2016 року № 2.1/10-254 "Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичних оглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист Міністерства від 06.11.2015 № 1/9-535  "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

Лист Міністерства  від 12.10.2015 №1/9-487 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 20.05.2015 № 1/9-249 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

Лмст Міністерства від 02.04.2015 року № 1/9-169 "Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства  від 18.09.2014 № 1/9-473 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства від 12.11.2013 № 1/9-803 " Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 28.02.2013 № 1/9-152  "Про розроблення програм для дошкільної освіти"

Лист Міністерства від 21.01.2013 № 1/9-37 "Про підсумки аналізу організації навчально-виховного процесу у старших групах дошкільних навчальних закладів та 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів" 

Лист Міністерства  від 01.10.2012 року № 1059 "Про затвердження примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 16.11.12 № 1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства від 13.08.2012 року № 1/9-568 "Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства від 26.09.2012 № 1/9-683   "Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів"

Лист Міністерства від 09.04.2012 № 1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства від 09.02.2012 року № 1/9-97 "Про посаду керівника дошкільного навчального закладу"

Лист Міністерства від 29.07.2011 року № 1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 21.07.2011 року № 1/9-552 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 25.05.2011 року № 1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

Лист Міністерства від 18.02.2011 року № 1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист Міністерства від 27.09.2010 року № 1/9-666 " Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

Лист Міністерства від 26.07.2010 року № 1.4/18-3082 "Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі"

Лист Міністерства від 18.07.2008 року № 1/9-470 "Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах"

Лист Міністерства від 04.10.2007 року № 1/9-583 "Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади"

 

Нормативно-правові документи з медичного обслуговування:

 

Наказ МОЗ України  від 11.08.2014 року № 551 "Про удосконалення профілактичних щеплень в Україні"

 

Наказ МОЗ України від 16.09.2012 року № 595 "Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу імунобіологічних препаратів"

 

Наказ МОЗ України від 31.12.2009 року № 1086 "Про затвердження форми первинної облікової документації № 063-2\0 "Інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним із батьків або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики" та інструкції щодо її заповнення"

 

Наказ МОЗ України від 31.12.2009 року № 1095 "Примірне положення про Кабінет щеплень"

 

Наказ МОЗ України від 26.12.2007 року № 1405\14672 "Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їх сімей"

 

Наказ МОЗ України та МОН України від 30.08.2005 № 432/496 "Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

 

Документи, затверджені наказом МОЗ України та МОН України від 30.08.2005 року № 432/496:

"Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу";

"Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу"

"Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги";

"Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу"

 

Наказ МОЗ України від 29.11.2002 року № 434 "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям України"

 

Наказ МОЗ України від 23.07.2002 року № 280 "Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб"

 

Наказ МОЗ України від 21.02.2013 року № 150 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 23.07.2002 № 280"

 

 

Нормативно-правові документи з організації харчування:

 

Наказ МОН України від 25.06.2013 року № 1/9-452 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Наказ МОН України від26.02.2013 року 1/9-142 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Наказ МОЗ України від 26.02.2013 року № 202-165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".

 

Лист МОН України від 11.09.2009 року № 1/9-630 "Про вжиття заходів щодо запобігання харчових отруєнь у навчальних закладах"

 

Лист МОН України від 21.06.2007 року "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Лист МОН України від 21.06.2007 року № 1/9-394 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Наказ УОН Білоцерківської міської ради від 05.01.2007 року № 9 "Про порядок організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міської комунальної власності"

 

Наказ МОЗ України від 17.04.2006 року № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

 

Постанова КМУ від 22.11.2004 року № 1591 від 22.11.2004 року "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

 

Наказ МОН України від 21.11.2002 року № 667 "Порядок встановлення плати батьків за перебування дітей у держапвних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах"

 

Закон ВРУ від 23.12.1997 року № 771-97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

 

Наказ відділу освіти Білоцерківського Міськвикрнкому від 01.03.1993 року № 16 "Про зміну натуральних норм харчування в дошкільних виховних закладах міськвно"

 

Постанова КМУ від 21.05.1992 року № 258 "Норми харчування дітей у дошкільних та шкільних закладах, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи (на день у грамах)"